Sådan rangerer poker hænder indbyrdes

Poker Hænders Rangering fra stærkest til svagest 

  

For at spille poker er det nødvendigt med en god forståelse for, hvordan de forskellige pokerhænder er rangeret i forhold til hinanden. Det vil blive svært at vinde i spillet, hvis spilleren ikke ved, hvilke hænder der giver den bedste vinderchance eller hvilke hænder der i hvert fald giver en realistisk chance for at vinde potten. Det er derfor værdifuld viden at have kendskab til, hvornår man skal folde, bette eller raise.

   

   

Hvordan skal du spille?

   

I de tilfælde, hvor du sidder med en potentielt dårlig hånd, er det vigtigt, at du hurtigt indser, at hånden ikke er en vinderhånd, så du ikke satser videre og mister dine penge. Her skal du overveje at folde, hvis hånden ikke kan bruges til noget. Din endelige hånd er selvfølgelig opgjort af mere end de to kort, du får ved spillets start. Du kan således ikke fra starten vide, hvordan din endelige hånd vil se ud, og det kan derfor være svært at vurdere, om der skal spilles videre, eller om du skal folde. Dine såkaldte hole cards - de to kort, du får tildelt - er en god indikator. Hvis dine hole cards er dårlige, skal du som regel folde. Er dine hole cards derimod gode, skal du som udgangspunkt fortsætte og spille aggressivt.

   

   

Poker hændernes indbyrdes rangering

   

Den bedste poker hånd, du kan få er en royal flush, efterfulgt af hænderbe straight flush, fire af en slags, full house, straight, tre af en slags, to par og et enkelt par. En royal flush er opbygget af es, konge, dame, knægt og en 10'er i samme kulør. En straight flush består af fem kort i samme farve i rækkefølge, som for eksempel 5, 6, 7, 8 og 9 i hjerter.

   

   

Mere om hændernes opbygning

   

Fire af en slags består - som navnet antyder - af fire ens kort, som i sagens natur vil være i forskellig kulør. Et full house er opbygget af et par og derudover tre kort af en slags. Du har en flush, hvis du har fem kort i den samme kulør, uden at disse behøver at være i rækkefølge. En straight er fem kort i løbende rækkefølge, som ikke er i samme kulør. Tre af en slags er tre ens kort, som ikke er i samme kulør. To par består af to gange to ens kort. Et enkelt par er to kort med samme værdi - for eksempel to 9'ere.

   

Normalt betegnes par i esser, konger, damer, knægte som stærke pokerhænder. Andre stærke pokerhænder er es-konge, es-dame, es-knægt, konge-dame, konge-knægt, konge-10, dame-knægt. Hvis dine hole cards består af disse hænder, har du en relativt god chance for at vinde.

   

   

Lær dine poker hænder

   

At kende pokerhændernes indbyrdes rangering er altafgørende for dit poker spil. Ved du ikke, om din hånd er god eller dårlig, er du dårligt stillet ved pokerbordet og ved eventuelle turneringer. Det er derfor af afgørende betydning for dine vinderchancer, at du lærer pokerhænderne - og helst lærer dem udenad.
    

WPT Global is now LIVE!